Mogelijk is er nieuw ontlastend bewijs in de Deventer moordzaak. Is het bewijs genoeg om de veroordeling van Ernest Louwes aan te vechten? "Het kan zijn dat deze zaak nog in een vrijspraak uitmondt." Dat zegt emeritus hoogleraar Strafrecht Theo de Roos.

Het nieuwe bewijs betreft een conceptversie van het proces-verbaal over het rechercheonderzoek uit 1999. De Volkskrant schrijft dat deze conceptversie wezenlijk verschilt van de versie die in het dossier is verschenen. Zo zou er mogelijk bewijs zijn dat een cruciaal bewijsstuk, een bebloede blouse, niet conform de regels is behandeld. Voormalig hoogleraar Strafrecht Theo de Roos legt uit wat dit kan betekenen voor de zaak.

Mogelijk is er nieuw ontlastend bewijs in de Deventer moordzaak. Kan dit de gang van zaken veranderen?

"Het is heel goed mogelijk dat dit invloed heeft op de zaak. Ernest Louwes is eerder opnieuw veroordeeld op basis van DNA-sporen op de bloes van het slachtoffer. Als nu inderdaad blijkt dat de bloes niet veilig is gesteld op de manier die is beschreven in het proces-verbaal, dan is het onderzoek misschien niet meer betrouwbaar. Dit zou een belangrijk nieuw feit zijn dat kan leiden tot herziening van de veroordeling."

Er was al een herzieningsonderzoek aan de gang dat inmiddels 6 jaar loopt. Is het gebruikelijk dat dit zo lang duurt?

"Er zijn onderzoeken die nog langer hebben geduurd. Het ligt er aan wat het onderzoek inhoudt, maar alles moet opnieuw worden uitgezocht en dat kan tijd kosten. In deze zaak komen nu nieuwe feiten en omstandigheden naar boven die ook weer onderzocht worden. Dat zal zeker weer een aantal maanden extra opleveren."

Het is niet voor het eerst dat er twijfels zijn over deze moordzaak. Zijn er waarborgen die deze gang van zaken in de toekomst kunnen voorkomen?

"Er zijn heel wat waarborgen, waarvan er eentje de herzieningsprocedure is. De zaak wordt dan opnieuw bekeken omdat er bevindingen naar boven komen die de rechter in eerste instantie niet had kunnen weten. Het moet nog blijken of het herzieningsonderzoek in deze zaak daadwerkelijk gaat leiden tot een herziening."

"Uiteindelijk gaat het toch om vertrouwen. Je moet er op kunnen vertrouwen dat de politie haar werk op een zuivere manier doet. Als rechter moet je eropaan kunnen dat een proces verbaal betrouwbaar is en dat het vermeldt hoe iets is gegaan. Dit vertrouwen kan beschaamd worden. Het zal niet lukken om dit soort misstanden helemaal uit te bannen."

Moeten we accepteren dat zoiets nog een keer kan gebeuren?

"Manipuleren met bewijsmateriaal is iets dat je nooit moet accepteren. Elke zaak is er één te veel waarin zoiets gebeurt. Maar je kan niet uitsluiten dat zoiets nog een keer gaat gebeuren. Het komt nou eenmaal voor dat het vertrouwen beschaamd wordt en dat een agent corrupt is bijvoorbeeld. Het is wel afschuwelijk en heel schadelijk dat het gebeurt natuurlijk."

TV-reportage: 'Nieuw bewijs kan leiden tot vrijspraak in Deventer moordzaak'