De halsketting waarmee een drager hulpverleners verbiedt reanimatie toe te passen wordt veel te makkelijk verstrekt. Dat zegt Yvo Smulders, internist bij het VUMC: "Mensen worden nauwelijks geïnformeerd. Die penning kan je je leven kosten." 

Verplicht consult

Je geeft je adres en je telefoonnummer, je vinkt aan wilsbekwaam te zijn en je drukt op aanvragen. Zo eenvoudig is het om een niet-reanimeerpenning aan te vragen. Veertigduizend Nederlanders dragen op dit moment zo'n halsketting: "Veel mensen denken dat ze een kasplantje worden na gereanimeerd te zijn en vragen daarom zo'n penning aan. Dit terwijl negentig procent van de mensen die succesvol gereanimeerd wordt, aangeeft dat zijn of haar levenskwaliteit behouden is," vertelt Smulders. Hij pleit daarom voor een verplicht consult over de niet-reanimeerpenning bij een huisarts.

De Hartstichting steunt de plannen van Smulders: "Wij vinden het belangrijk dat mensen goed en volledig worden geïnformeerd over reanimatie en de gevolgen daarvan. Er bestaan veel misverstanden over hoe je uit een reanimatie komt. De kwaliteit van leven na een succesvolle reanimatie is meestal goed, ook bij oudere mensen."

Opvoedend bezig

De patiëntenfederatie Nederland ziet niets in de plannen om het aanvragen van een niet-reanimeerpenning moeilijker te maken. Directeur Dianda Veldman: "We zijn allemaal zo opvoedend bezig. Mensen kunnen prima zelf besluiten of ze gereanimeerd willen worden of niet." Bovendien wijst zij erop dat de federatie voorafgaand aan het invullen van het aanvraagformulier al adviseert om advies in te winnen bij de huisarts.