CDA en BBB strijden bij de komende Provinciale Statenverkiezingen om de boerenachterban. BBB-boer Erik Stegink vindt dat andere partijen de onvrede in de regio te weinig horen. CDA-boer Eric Kleissen vraagt zich af of de plannen van BBB realistisch zijn.