De stichting 'Wij vertrouwen stemcomputers niet' dreigt minister Nicolaï van Bestuurlijke Vernieuwing voor de rechter te dagen. De actiegroep heeft geen vertrouwen in beloftes van de minister dat met stemcomputers niet te frauderen valt. 'Wij vertrouwen stemcomputers niet' wil harde en controleerbare bewijzen zien.

Woensdag al was in EénVandaag te zien dat frauderen met stemcomputers heel eenvoudig is. En dat het niet controleerbaar is of uitgebrachte stemmen eerlijk worden geteld. Vanmorgen legde 'Wij vertrouwen stemcomputers niet' tijdens een persconferentie nóg eens uit wat er allemaal mis is met die stemcomputer.