Drie Nederlandse burgers hebben zich bij de Verenigde Naties in Genève beklaagd over het rechtssysteem in ons land. Zij zouden benadeeld zijn bij hun zaak door partijdigheid. De vraag is nu of nevenfuncties van rechters de onpartijdigheid van de rechtspraak in gevaar brengen.

De klacht bij het mensenrechtencomité van de VN rakelde de discussie op over het bijklussen van rechters in hun vrije tijd. Veel rechters in Nederland hebben nevenfuncties, bijvoorbeeld bij bedrijven of overheidsinstellingen.