Twee jaar geleden is de pijnstiller VIOXX van de markt gehaald toen bleek dat er mensen aan overleden. Wereldwijd zijn er intussen meer dan 26.000 zaken ingediend. Inmiddels zijn miljoenen euro’s aan smartengeld uitgekeerd. Ook Nederlandse slachtoffers en nabestaanden hebben een rechtzaak aangespannen.