Vanuit alle hoeken van de wereld komt noodhulp op gang richting de Filipijnen, nadat het land getroffen is door een verwoestende tyfoon. De telefoon staat dan ook roodgloeiend bij Imres, een van de leveranciers van medische voorzieningen. 

Ze leveren complete noodhospitalen, injectiespuiten en medicijnen, waar nu een groot tekort aan is in het rampgebied. Een ander probleem is de identificatie van slachtoffers. Adrie de Bruijn was leider bij het Rampen Identificatie Team dat actief was na de tsunami in Thailand in 2004. Hij legt uit hoe zo’n team te werk gaat.