Nederland is gezakt in de ranglijst voor gendergelijkheid. De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is in ons land blijkbaar groter geworden. Want van de 144 landen die op de lijst staan, staan wij nu op de zestiende plek. En dat is drie plekken lager dan vorig jaar. 

Dat heeft vooral te maken met de slechte score van Nederland op het gebied van economische gelijkheid.

Heel opvallend is dat we dit jaar zijn ingehaald door onder meer Rwanda en Namibië. Zelfs Burundi scoort beter dan wij wat betreft gelijkheid tussen mannen en vrouwen.  

IJsland staat net als vorig jaar op nummer één. In IJsland is het aantal vrouwen die studeren aan universiteiten bijna tweemaal zoveel als mannen en in het parlement zitten per twee vrouwen maar drie mannen. Mannen en vrouwen hebben ook evenveel recht op zwangerschapsverlof: zeker vijf maanden per ouder en nog twee extra maanden die ze vrij onder elkaar kunnen verdelen.