De Nederlandse dijken dreigen te bezwijken. Dit keer niet door het wassende water, maar door voorgenomen regels uit Brussel. Daar ligt een Europese wet klaar die moet zorgen voor diervriendelijkere vangst- en jachtmethodes.

Dat klinkt goed, maar die wet is zo diervriendelijk dat muskusrattenvangers straks hun werk niet meer kunnen doen. En juist die muskusrat ondermijnt en ondergraaft onze dijken. Een groot probleem volgens de Nederlandse rattenvangers, die een plaag vrezen als er geen uitzondering wordt gemaakt.