Mobiele telefoons spelen òòk in het leven van vluchtelingen een grote rol. Een bedrijf als Google speelt daarop in met een speciale wegwijzer-app voor vluchtelingen op Lesbos. 

Maar diezelfde mobiele telefoons maken ook gewelddadige vormen van mensenhandel mogelijk. En daar zouden telecombedrijven zich meer rekenschap van moeten geven, zegt hoogleraar Internationale relaties, Innovatie en Zorg, Mirjam Reisen.