Er komt een einde aan de enorme stapel papieren die huisartsen moeten invullen voor de zorgverzekeraar. Hierover hebben huisartsen, verzekeraars en de overheid vandaag een akkoord bereikt.

Huisartsen klagen al langer over de tijd die ze kwijt zijn aan het enorme papierwerk voor de verzekeraar. Dit gaat volgens hen ten koste van de echte patiëntenzorg. 

Bijna 8000 huisartsen hebben afgelopen jaar uitgebreid actie gevoerd tegen deze praktijk. Ze plakten onder meer hun manifest met eisen op de deur van het ministerie van Volksgezondheid in Den Haag.

Deze actie lijkt nu zijn vruchten te hebben afgeworpen. Een van de belangrijkste punten uit het nieuwe ‘Zomerakkoord’  is dat straks een recept volstaat bij het voorschrijven van medicijnen. Bijna alle extra formulieren, die de huisarts tot nu toe moest invullen, komen te vervallen. Ook hoeven huisartsen niet ieder jaar opnieuw aan te geven dat chronische zieken bepaalde medische materialen nodig hebben, denk bijvoorbeeld aan incontinentiemateriaal. Dat is immers logisch bij aandoeningen die blijvend zijn. 

Wanneer een arts verder een merkgeneesmiddel wil voorschrijven in plaats van een goedkoper merkloze variant, is het straks voldoende om ‘medische noodzaak’ op het recept te zetten. Nu vragen zorgverzekeraars vaak nog om extra informatie. Ze willen weten waarom het bij die patiënt om een medische noodzaak gaat.

De afspraken uit het ‘Zomerakkoord’ zijn gemaakt door de zorgverzekeraars, de beroepsverenigingen van huisartsen, de toezichthouders in de zorg en minister Edith Schippers (Volksgezondheid).

Naast minder bureaucratie zijn afspraken gemaakt over betere en meer zinvolle manier van het meten van de kwaliteit in de huisartsenzorg.  De nieuwe afspraken gaan gelden voor de contracten tussen huisartsen en zorgverzekeraars die in 2017 ingaan. Volgens het actiecomité van huisartsen ‘Het Roer Moet Om’ wordt de verhouding tussen huisarts en verzekeraar met dit akkoord gelijkwaardiger.

Bekijk hier de reportage die EenVandaag eerder maakte over de bureaucratie in de zorg: