Gemeenten moeten tussen nu en 2018 een gat van bijna 5 miljard euro op hun begrotingen dichten. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerd onderzoek van het onderzoeksintituut Coelo. Vooral grote gemeenten met relatief veel uitkeringsgerechtigden krijgen te maken met een groot tekort. Kleine gemeenten met veel werkenden staan er juist relatief florissant voor. 

Uitgerekend vandaag stuurde minister Plasterk van Binnenlandse Zaken een voorstel naar de Tweede Kamer om gemeenten zelf meer belastingen te laten heffen. Nu ze meer taken hebben gekregen, vindt de bewindsman dat ze ook meer invloed moeten krijgen op hun eigen inkomsten. Nu zijn gemeenten voor circa 90 procent van hun budget afhankelijk van het Rijk. De overige 10 procent is afkomstig uit gemeentelijke belastingen als OZB, toeristen- en hondenbelasting.  

Pijnlijke maatregelen

Omdat gemeenten op dit moment zelf amper eigen inkomsten hebben, kunnen ze het gapende gat op hun begroting vooral dichten door meer bezuinigingen. Volgens het Coelo hebben gemeenten de afgelopen jaren weliswaar ook al bezuinigd, maar worden gemeenten nu gedwongen echt pijnlijke maatregelen te nemen. 

Zijn meer lokale belastingen de oplossing voor noodlijdende gemeenten? Of wordt de burger dan de melkkoe van falende gemeentebesturen? 

EenVandaag gaat op pad met wethouder Eelco Eerenberg van Enschede. Welke maatregelen neemt zijn gemeente om het miljoenentekort te dichten. Ook een interview met voorzitter Annemarie Jorritsma van de VNG.