Vandaag worden de Europese landbouwsubsidies bekend gemaakt. De Nederlandse boeren ontvangen dit jaar circa 800 miljoen euro.

Maar wordt er daarbij wel genoeg gekeken naar hoe de ontvangende boeren omgaan met natuur en milieu? De Stichting Natuur en Milieu stelt dat er eisen gesteld moeten worden aan de boeren.