Milieudefensie dreigt de Nederlandse staat voor de rechter te slepen vanwege de slechte luchtkwaliteit. Als het kabinet niet binnen drie maanden met een plan komt om de luchtverontreiniging terug te dringen begint de milieuorganisatie een juridische procedure. Dat kondigt Milieudefensie aan in EenVandaag.

Uit metingen van de milieuclub blijkt dat vooral in de steden de luchtvervuiling nog altijd te hoog is. Op 11 van de 58 onderzochte plekken was de hoeveelheid stikstofdioxide hoger dan de Europese norm. 

Nederland kreeg de afgelopen jaren uitstel van Brussel voor het halen van de Europese normen voor luchtkwaliteit. Zo moest aanvankelijk de norm voor stikfstofdioxide al in 2010 worden gehaald, maar Nederland kreeg vijf jaar langer de tijd omdat het beloofde extra maatregelen te treffen.

Sinds 1 januari 2015 mag op geen enkele plek meer dan 40 microgram per m3 worden gemeten. Maar uit onderzoek dat Milieudefensie samen met bewoners een jaar lang in Nederlandse steden deed blijkt dat die norm op veel plekken nog steeds niet wordt gehaald. Eind vorig jaar constateerde ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) al dat op 1900 plekken in Nederland de normen voor stikfstofdioxide worden overschreden. 

Averechts

Milieudefensie heeft minister Schultz-Van Haegen en staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu vandaag per brief gesommeerd met een gedegen plan te komen waarmee de luchtvervuiling binnen een jaar wordt terug gedrongen tot onder de Europese norm. Het kabinet krijgt een maand om op de sommatie te reageren. Blijft die uit dan gaat Milieudefensie de staat dagvaarden.

Volgens de milieuorganisatie heeft de overheid jarenlang nagelaten maatregelen te nemen waarmee de Europese norm wel kan worden gehaald, en wordt er zelfs beleid gevoerd dat averechts werkt, zoals het verhogen van de snelheid op de snelwegen en investeringen in wegverbredingen. In Engeland wonnen milieu-activisten onlangs een rechtszaak tegen de staat die was aangespannen vanwege de slechte luchtkwaliteit. 

Levensverwachting

Uit onderzoek van het RIVM bleek vorig jaar dat luchtvervuiling de Nederlander gemiddeld dertien maanden van zijn leven kost. Ook longarts Hans in ’t Veen van het Franciscus Gasthuis in Rotterdam dringt aan op maatregelen. ,,Je zou de parallel naar het roken met sigaretten kunnen trekken. In de kroeg mag je niet meer roken omdat je meerookt. Zo is het met luchtvervuiling ook. Je rookt de vuiligheid van een ander in. Het is op zijn minst egoïstisch als je de ander je diesellucht opdringt.”