Een rode knop waarmee personeel alarm kan slaan over de overbodige regels in de zorg. Een zorginstelling op de Veluwe - Viattence - voerde die in voor het personeel in hun verpleeghuizen en de thuiszorg. Vandaag wordt een rapport met knelpunten gepresenteerd aan staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid (PvdA). 

Waarom moet het verplegend personeel bijvoorbeeld elke maand verplicht alle dementerende patiënten wegen? Probeer zo iemand maar eens rustig op de schaal te krijgen. En hoe kan het dat het zo ingewikkeld is om mensen even tijdelijk op te nemen, zogeheten respijtzorg, zodat de mantelzorgers wat rust hebben? EenVandaag ging langs in het verpleeghuis waar het personeel op de rode knop sloeg.

Download