Een verslaafde ouder, een verwaarloosde woning, vreemde plekken op het lichaam die er niet horen..

Vanaf 1 mei moeten de ambulancebroeders in Den Haag het melden als zij een vermoeden hebben van kindermishandeling. En daarmee is het de eerste ambulancedienst die deze plicht bij het meldpunt kindermishandeling heeft. Zo’n meldcode geldt nu al voor verplegers van spoedeisende hulp in alle Haagse ziekenhuizen en dat is een groot succes. Maar wordt er zo langzamerhand niet te veel achter de voordeur gekeken?