Alleen in de provincie Utrecht is de grootste groep (50%) juist voorstander van Nederlandse deelname aan de VN-missie. Vier op de tien (40%) deelnemers uit Utrecht zijn tegen. In de rest van het land kan de Nederlandse deelname aan de VN-missie in Mali op weinig steun rekenen, blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 19.000 leden van het Opiniepanel. In alle andere provincies is de grootste groep (landelijk 50%) tegen het besluit om Nederlandse troepen naar Mali te zenden. Een derde (33%) van de deelnemers is juist voor.

Utrecht is ook de enige provincie waar de deelnemers Nederlandse deelname aan militaire missies in het algemeen een goede zaak vinden. Zes op de tien deelnemers (60%) uit die provincie vindt dat, 27 procent vindt deelname aan internationale missies een slechte zaak. In de andere provincies zijn de deelnemers meer verdeeld.

Vechtsituaties

Vanavond debatteert de Tweede Kamer over de Nederlandse deelname aan de VN-missie in Mali. Met de missie wil de VN de vrede en stabiliteit in Mali herstellen. In elke provincie denkt een meerderheid dat dat doel niet gehaald gaat worden. De meesten mensen denken bovendien dat de Nederlandse militairen in gevechtsituaties terecht zullen komen.

Bekijk hieronder de uitslag van het onderzoek in uw provincie.

Over het onderzoek

Aan het onderzoek deden 19.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats 9 tot en met 11 december 2013.

Regionale peilingen worden gehouden onder het EenVandaag Opiniepanel. Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 60 tot 70 procent van de panelleden. De uitslag van de regionale peilingen zijn gecorrigeerd naar samenstelling van de provinciale bevolking en representatief voor vijf variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.