De burgemeester van Delft, Bas Verkerk, zegt geen geld te hebben voor de extra hulpverlening die nodig is om de teruggekeerde Syriëgangers in de gaten te houden en te begeleiden. In Delft woont een groot deel van hen. Verkerk roept het Rijk op om bij te springen.

 “We zouden een steuntje in de rug willen hebben van rijksinstanties. Dat hoeft niet om heel veel geld te gaan, maar we kunnen het programma nu niet uitvoeren door gebrek aan ambtelijke capaciteit” aldus Verkerk. Er moet niet alleen veel gebeuren, het gaat ook om specifieke kennis waar nu geen geld voor is.

De burgemeester doet zijn uitspraken nu bekend is dat de vermoedelijke aanslagpleger op het Joods Museum in Brussel een Syriëganger is. In Nederland herbergt de gemeente Delft een groot gedeelte van de teruggekeerde Syriëgangers. Vorige maand werd een van hen gearresteerd voor het voorbereiden van een gewapende overval. De man zou hiermee de internationale jihad willen financieren.

De teruggekeerde Syriëgangers worden in hun daden aangestuurd door organisaties, stelt Forum onderzoeker Halim el Madkouri. Zowel de opgepakte man in Delft als de  aanslagpleger uit Frankrijk zijn hier voorbeelden van. Ze worden teruggestuurd met een opdracht. “Het is geen toeval dat deze jongen dacht, ik ga naar Brussel”, aldus El Madkouri.

Ook burgemeester Verkerk herkent dit beeld. “Meer en meer krijgen we bevindingen dat sommigen terugkeren met een opdracht. (..) Er zal een organisatie achter zitten vanuit de Syrische strijdbeweging.”

Hij vindt oppakken alleen, daarom ook te simpel. De hele wijk moet erbij betrokken worden, ze moeten informatie geven en zorgen dat ze niet radicaliseren. Maar daar is geld voor nodig.