Binnen anderhalf jaar moet er in heel Nederland een netwerk zijn van centra voor behandeling van slachtoffers van seksueel geweld. Vrouwen (of mannen) die slachtoffer zijn van een verkrachting kunnen hier onmiddellijke hulp kunnen krijgen.  

In Maastricht, Utrecht en Nijmegen bestaan al dergelijke instellingen. Het bijzondere van deze zogenoemde Centra Seksueel Geweld is dat hier artsen, psychologen en politie op één plek samenwerken. Die hulp was tot voor kort totaal versnipperd. Slachtoffers dienden telkens weer hun verhaal te doen.

Tien erbij

Het is de bedoeling dat er nog tien centra bijkomen. Een voormalig slachtoffer van accuut seksueel geweld doet uit de doeken hoe noodzakelijk efficiënte en snelle hulp in dergelijke gevallen is. 

Het eerste centrum opende twee jaar geleden in Utrecht. Radio EenVandaag sprak eerder met de coördinator en psycholoog van dit centrum. Beluister het gesprek terug.

Lees ook