Falend toezicht en ondeskundig onderhoud. Dat zijn de harde conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in haar rapport over het afbreken van de mast van het historische zeilschip ‘Amicitia’. Dat ongeval in de haven van Harlingen, augustus vorig jaar,  kostte  drie passagiers het leven. 

Keuringsinstanties verleenden en verlengden onterecht certificaten;  deze golden voor zes jaar in plaats van de wettelijke maximale termijn van 2,5 jaar. Er werden ruim 300 goedkeuringen verleend die het mogelijk maken met historische schepen te blijven varen zonder aan alle moderne technische eisen te hoeven voldoen. Er werd echter niet gekeken of deze goedkeuringen gevaar opleverden. Dit fenomeen is vrijwel standaard en de gehele 'bruine vloot' is daarmee een blinde vlek in certificering en toezicht. 

Falende Inspectie Leefomgeving en Transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) hoort namens de overheid toezicht te houden op de verschillende keuringsinstanties maar dat is niet gedaan bij (historische) zeilschepen. De IL&T kampt met capaciteitsgebrek en kennisachterstand. In combinatie met een terugtrekkende overheid leidt dit tot het achterwege blijven van toezicht en handhaving. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu kan het onafhankelijk toezicht niet op betrouwbare wijze waarmaken, aldus de Onderzoeksraad. 

Beraden op overheidstoezicht

De Onderzoeksraad voor Veiligheid wil dat de Inspectie Leefomgeving en Transport, de minister van Infrastructuur en Milieu en de minister van Economische Zaken zich gaan beraden op het overheidstoezicht op de bruinevlootsector en wil dat er afstemming komt tussen de betrokken ministeries. OVV-voorzitter Tjibbe Joustra reageert in EenVandaag.

(Bron afbeeldingen: Politie)

De Onderzoeksraad voor Veiligheid plaatste het volgende filmpje waarin de situatie wordt uitgelegd:

Download

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat.