Het zou wel eens een tijdbom onder een cruciaal plan van het kabinet kunnen zijn: het voornemen van GroenLinks, de SP en de PvdA om tegen het belastingplan te stemmen als de winstbelasting voor multinationals doorgaat.

De reacties op het voornemen waren ronduit lauw op het voornemen van de drie linkse partijen. Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie reageerden in de wandelgangen met een schouderophalen. "Want de stemming over het belastingplan is immers pas in december en bovendien heeft de Tweede Kamer al in 2018 ingestemd met de verlaging van de winstbelasting." Maar helemaal loos is het dreigement volgens politiek commentator Joost Vullings zeker niet.

Links gedreig 'lijkt kansloze onderneming'

Wat de coalitiepartijen zeggen klopt, legt Vullings uit. "In 2018 stemde een meerderheid in met de stapsgewijze verlaging van de vennootschapsbelasting. Dus als het belastingplan voor 2021 in december van dit jaar verworpen wordt, gaat de verlaging van de winstbelasting van 25 naar 21,7 procent inderdaad gewoon door."

En dat is niet alles. Het kabinet kan ook nog steun zoeken bij de rechtse oppositie in de Eerste Kamer, legt Vullings uit. "Daarmee zou je het linkse gedreig als een kansloze onderneming kunnen zien."

Wig in de coalitie

Maar toch heeft het kabinet reden om zich zorgen te maken, ziet Vullings. "Rekenen op steun van andere oppositiepartijen is uiterst riskant. Vorig jaar stemden bijvoorbeeld PVV, Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren en 50Plus tegen het belastingplan. Linksom of rechtsom moet er dus steun gezocht worden. En steun in Den Haag is nooit gratis."

En belangrijker, de eis van GL, SP en PvdA kan een wig in de coalitie drijven. "Binnen de coalitie is het toch vooral de wens van de VVD om de winstbelasting te verlagen. Sterker nog, een deel van de verlaging is compensatie voor de gesneuvelde VVD-wens om de dividendbelasting af te schaffen. Het is voor bijvoorbeeld de ChristenUnie geen prettig vooruitzicht om in een verkiezingsjaar te moeten uitleggen waarom grote bedrijven een forse belastingkorting krijgen."

Tijdbom

Daarmee heeft de zet van de drie linkse partijen wat Vullings betreft wel degelijk consequenties. "Kabinet en coalitie zullen meer dan in andere jaren een inspanning moeten leveren om steun te vinden voor het belastingplan."

"De tijdbom is nu begonnen met tikken. Er is genoeg tijd om het explosief te ontmantelen, maar de prijs zal, kort voor de verkiezingen, hoog zijn."

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer over 'een hele hoge prijs die de coalitie bereid is te betalen om multinationals een cadeau van 2.4 miljard aan multinationals te geven'

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat.