Voor de meeste Friezen die morgen naar de stembus gaan geven lokale onderwerpen de doorslag bij hun stemkeuze. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag en Omrop Fryslân onder 500 inwoners uit de drie Friese fusiegemeenten. Daar worden morgen vervroegde gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Zes op de tien (60%) zeggen dat de lokale politiek de doorslag geeft bij de stemkeuze. Voor 19 procent zijn landelijke en lokale politiek even belangrijk en voor 8 procent geeft de landelijke politiek de doorslag bij de stemkeuze.

Lokale onderwerpen zoals bijvoorbeeld het stadion voor voetbalclub Cambuur, Thialf of het Europaplein worden door deelnemers genoemd als belangrijke reden om op een bepaalde partij te stemmen. En voor mensen die van plan zijn om op een lokale of regionale partij te stemmen is ook van belang dat die partij geen banden heeft met de landelijke politiek.

Liever PVV

De Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders doet net als vier jaar geleden alleen in Den Haag en Almere mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Een kwart (26%) van de deelnemers uit de Friese fusiegemeenten had op de PVV willen stemmen als de partij had meegedaan aan de verkiezingen in hun gemeente. Het grootste deel van die groep kiezers twijfelt nu nog of ze morgen gaan stemmen.

Minder interesse in gemeentepolitiek

Hoewel de meeste deelnemers wel van plan zijn om morgen te gaan stemmen, zegt minder dan de helft (47%) dat ze interesse in de gemeentepolitiek hebben. In de landelijke politiek zijn acht op de tien (81%) geïnteresseerd. In de Europese politiek zegt slechts een kwart (24%) interesse te hebben.

Een meerderheid van de deelnemers (55%) vindt ook dat de gemeentepolitiek verder van ze af staat dan de landelijke politiek. De Friezen voelen zich dan ook meer inwoner van Nederland (38%) of inwoner van hun provincie (30%) dan inwoner van hun gemeente (14%).

Over het onderzoek

Aan het onderzoek deden 500 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee die wonen in de Friese herverdelingsgemeenten (Leeuwarden, Heerenveen en Friese Meren). In die gemeenten worden morgen gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Het onderzoek vond plaats van 8 tot en met 12 november 2013.

Regionale peilingen worden gehouden onder het EenVandaag Opiniepanel. Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 60 tot 70 procent van de panelleden. De uitslag van de regionale peilingen zijn gecorrigeerd naar samenstelling van de provinciale bevolking en representatief voor vijf variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.