Het gaat slecht met Zuid-Limburg. Recente cijfers van het CBS benadrukken hoge werkloosheid, lage inkomens en grote drugscriminaliteit. Het vertrouwen in de politiek en in de medeburger is lager dan in de rest van Nederland. Wat is er nodig om mensen aan te trekken in deze provincie?

Oud minister van VROM, Eberhard van de Laan wees de voormalige mijnstreek eerder aan als een problematische krimp-provincie. Limburg wordt gezien als de proeftuin van Nederland. De vergrijzing en de krimp is namelijk een nationaal probleem waar het hele land in de toekomst mee te maken gaat krijgen.

EenVandaag reist af naar Kerkrade om te kijken hoe daar het probleem te lijf wordt gegaan. Hoe kan dit gebied weer aantrekkelijk gemaakt worden om in te wonen en te werken?

Limburg loopt leeg