Trudy Coenen is docent Nederlands op een vmbo-school in Amsterdam waar 95 procent van de leerlingen een migratieachtergrond heeft. Zij begint haar les dagelijks met een ‘rondje roddelen’. Zo bespreekt ze met haar leerlingen wat er allemaal bij hen speelt.

Uit onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek blijkt vandaag dat één op de negen docenten in het voortgezet onderwijs gevoelige onderwerpen in de klas vermijdt. Coenen herkent dat wel van anderen, maar niet bij zichzelf. Integendeel: ze praat over alles met haar leerlingen, en dat is volgens Coenen ontzettend belangrijk.

"Ik stop"

Lesgeven over werkwoordspelling, over d’s en dt’s, daar heeft Coenen niet genoeg aan. Ze vind het heerlijk om het gesprek met haar leerlingen aan te gaan. Maar het is niet altijd even makkelijk. “Bijvoorbeeld na de aanslagen in Parijs. Ik hoorde van mijn leerlingen toen dingen waarvan ik dacht: hoe kun je dat ooit denken?” Het heeft ertoe geleid dat ze op dat moment kort overwoog te stoppen. Maar na het weekend is ze toch weer het gesprek aangegaan met haar leerlingen.

Schoppen

Coenen geniet van de ongenuanceerde uitspraken die pubers kunnen doen. Ze was zelf ook niet makkelijk, weet ze nog. “Mij werd vroeger altijd verteld: doe maar wat je wilt. Daardoor had ik niets om tegenaan te schoppen.” Dat herkent ze bij haar leerlingen. Door met hen in gesprek te gaan en open te staan voor hun standpunten, kunnen ze ook niet tegen haar aan trappen.

In Radio EenVandaag een gesprek met Trudy Coenen over haar ervaringen als docent Nederlands op een vmbo-school met zo’n 50 verschillende nationaliteiten.