Zowel leraren als leerlingen ondervinden nadelen van grote klassen en willen een maximum aantal scholieren per klas. Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder leraren en leerlingen in het voortgezet onderwijs. Acht op de tien scholieren (82%) willen dat de overheid een grens stelt aan het aantal leerlingen per klas, van de leraren pleit zelfs 86 procent voor een wettelijk maximum. Zowel ondervraagde leraren als scholieren noemen 25 leerlingen als bovengrens.

Vandaag wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over het burgerinitiatief 'Stop de overvolle klassen'. Met meer dan 40.000 handtekeningen is dit burgerinitiatief op de agenda van de Tweede Kamer gekomen.

'Goed onderwijs in het geding'

Vier op de tien (41%) scholieren uit het onderzoek van EenVandaag vinden dat er te veel leerlingen in hun basisklas zitten om nog goed onderwijs te krijgen. Vooral individuele aandacht en tijd voor het stellen van vragen ontbreekt. Van de scholieren die in een grote klas zitten (27 leerlingen of meer) vindt een meerderheid (59%) dat dit een negatief effect heeft op de kwaliteit van het onderwijs. ‘Bij grote klassen is de aandacht voor het individu minimaal. Ik merk dat duidelijk aan mijn cijfers’, aldus een leerling.

Klassen van 27 of meer leerlingen zijn geen uitzondering: de helft van de leraren zegt regelmatig les te geven aan klassen van 29 leerlingen of meer.

Leerlingen presteren minder

Tweederde van de ondervraagde leerlingen (65%) denkt dat hun prestaties beter worden als ze met minder leerlingen in een klas zouden zitten. De leraren onderschrijven dit: ze kunnen vaak onvoldoende aandacht geven aan de uitschieters in de klas. Zowel de excellente leerlingen als de leerlingen met leerproblemen krijgen hierdoor minder individuele aandacht en presteren daardoor minder. Andere nadelen die zowel leerlingen als leraren ervaren zijn onrust in de klas, concentratieproblemen en een warme en veel te volle lesruimte. De leraren ervaren ook de werkdruk als hoog door de volle klassen.

Meer geld naar lessen, minder naar managers

Aan de leraren werd de vraag voorgelegd of zij alternatieven voor de problemen met grote klassen kunnen bedenken anders dan een maximum aantal leerlingen per klas. Voorwaarde hierbij moest zijn dat de kwaliteit van het onderwijs gegarandeerd blijft en dat het budget voor de scholen hetzelfde zou blijven als nu. De docenten roepen vooral op tot een betere invulling van het beschikbare geld. Er zou nu te veel geld besteed worden aan managers en bijzaken. Dit geld zien zij liever geïnvesteerd in het dagelijks onderwijs. Een leraar stelt voor om een minimumpercentage van het budget verplicht te investeren in het geven van lessen. Een andere suggestie is het verminderen van het aantal lesuren van 50 naar 45 minuten, zodat er meer lessen aan kleinere klassen gegeven kunnen worden.

Over de onderzoeken

Het lerarenonderzoek is een driehoeksmeting bestaande uit een online enquête met zowel open als gesloten vragen en een forumdiscussie. Middels een online enquête zijn 552 leraren ondervraagd. Dit onderzoek is gehouden van 3 december 2013 tot en met 19 januari 2014. Middels een forumdiscussie zijn 8 leraren dieper ondervraagd over hun ervaringen met grote klassen en alternatieven hiervoor. Deze discussie vond plaats van van 6 tot en met 16 december. Een rapportage van het onderzoek onder leraren is hier te vinden.

Het online onderzoek onder scholieren uit het 1V Jongerenpanel is gehouden van 5 tot 12 november 2013, in samenwerking met Scholieren.com. Er deden 821 middelbare scholieren aan het onderzoek mee: hiervan zitten er 471 in een stamklas van 27 leerlingen of meer. De uitslag is na weging representatief voor drie variabelen, namelijk leeftijd, geslacht en spreiding over het land. Meer uitslagen een rapportage van het onderzoek onder leerlingen vindt u hier.

Download

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat.