Een arts die behandelt in een privé-kliniek hoeft niet per definitie een opgeleide arts te zijn. Ook mensen zonder diploma kunnen medische handelingen uitvoeren. Dat mag, ook volgens de wet, en dat kan in sommige gevallen riskante situaties opleveren. Dat vindt ook de inspectie voor de gezondheidszorg. Er is geen enkel zicht op de hoeveelheid privé-klinieken en wie er nu eigenlijk werken. Het is een ondoorzichtig geheel, en patienten kunnen moeilijk inschatten wat de kwaliteit van een privé-kliniek, respectievelijk de behandend arts, is. Zo ondervond ook mevrouw Veerman.

Achtergrond

Een groot gat in de wet die medisch handelen reguleert (BIG) maakt het mogelijk dat ongediplomeerden medische handelingen uitvoeren in privé-klinieken. Dit blijkt uit de reportage vanavond. Iedereen kan een privé-kliniek openen en willekeurige medische handelingen verrichten, zolang zij 'zichzelf bekwaam achten'. Een ander probleem is dat er geen registratieplicht is voor privé-klinieken. Niemand in Nederland weet hoeveel klinieken er zijn en wie er werken. Het is ook voor iedereen mogelijk om een kliniek te openen, voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel heb je aan een geldig paspoort en bankafschrift genoeg. Verder bestaat er geen registratieplicht.De Inspectie voor de Volksgezondheid reageert in de uitzending als volgt: “Het is de IGZ bekend dat de wet BIG ruimte laat voor artsen om niet artsen en mensen zonder diploma handelingen te laten uitvoeren. Zij kunnen dit alleen doen als een dergelijk iemand zichzelf bekwaam acht tot het doen van een dergelijke handeling. De opdrachtgever moet zich daar ook van overtuigen. Toch kan dit riskante situaties opleveren. De IGZ bekijkt op dit moment hoe de risico’s geminimaliseerd kunnen worden.” De Vereniging van Plastische Chirurgie vindt dat een registratieplicht er wel moet komen, om wildgroei van klinieken te voorkomen. Ook Agnes Kant (SP, Tweede Kamer) snapt niet waarom klinieken zich niet verplicht hoeven te registreren. De wet BIG is in 1993 ontworpen en zorgde ervoor dat iedereen de mogelijkheid kreeg om medische handelingen te verrichten. Zo werd het voor verzorgers en helpenden makkelijker om bijvoorbeeld iemand te injecteren. In de wet BIG wordt onderscheid gemaakt tussen zelfstandig bevoegden en niet zelfstandig bevoegden. Zelfstandig bevoegden zijn artsen, tandartsen en verloskundigen. Zij mogen ook ‘voorbehouden handelingen’ uitvoeren, zoals bijvoorbeeld injecteren, narcose.. Niet zelfstandig bevoegden mogen deze handelingen uitvoeren, mits ze opdracht hebben gekregen van een zelfstandig bevoegde, ze de opdracht uitvoeren zoals de opdrachtgever ze dat opdraagt en ze beide, de opdrachtgever en de opdrachtnemer, bekwaam zijn. Maar wanneer ben je bekwaam? Dat staat niet omschreven in de wet, dus daar is ook makkelijk misbruik van te maken. De IGZ (Inspectie voor de gezondheidszorg) zegt hierover:“Het is de IGZ bekend dat de wet BIG ruimte laat voor artsen om niet artsen en mensen zonder diploma handelingen te laten uitvoeren. Zij kunnen dit alleen doen als een dergelijk iemand zichzelf bekwaam acht tot het doen van een dergelijke handeling. De opdrachtgever moet zich daar ook van overtuigen. Toch kan dit riskante situaties opleveren. De IGZ bekijkt op dit moment hoe de risico’s geminimaliseerd kunnen worden.”