De plannen liggen op de tekentafel, de hoofdlijnen worden bijgewerkt, maar in de politiek weten ze het zo net nog niet: het sociale leenstelsel voor studenten, moet dat er komen? En onder welke voorwaarden?  

Als de plannen voor het sociaal leenstelsel van minister Jet Bussemaker (Onderwijs) doorgaan, dan valt de basisbeurs weg en het studentenreisproduct mogelijk ook. Studenten worden geacht een bedrag van 15.000 euro zelf bij te dragen en te lenen van de overheid.

Op dit moment heeft een student recht op een basisbeurs, een studentenreisproduct en eventueel een aanvullende beurs.

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen van dit systeem. Het BKR heeft berekend dat de studieschuld voor een student maar liefst 32 procent hoger kan uitvallen dan Bussemaker nu zegt. De studieschuld zal, op de hypotheekschuld na, de grootste en snelstgroeiende particuliere schuldenberg gaan vormen.

Volgens het CPB zullen er zo'n 10.700 studenten niet beginnen aan een studie in het hoger onderwijs bij een sociaal leenstelsel. Een zorgwekkende ontwikkeling voor de status van Nederland als kenniseconomie.

EenVandaag spreekt met Hans Vossensteyn van onderzoeksinstituut CHEPS die de gevolgen van hogere collegegelden en het wegvallen van beurzen in andere landen heeft onderzocht. Is de Nederlandse kenniseconomie in gevaar?