Ooit heette het landjepik, gemeenten hebben het liever over snippergroen. En het speelt overal, onenigheid over vaak kleine stukjes grond waarvan decennialang onduidelijk bleef wie de eigenaar is. In tijden van bezuinigingen en dankzij moderne techniek en luchtfoto’s zijn veel gemeenten bezig die stukjes grond in kaart te brengen.

Omdat gemeenten strenger gaan handhaven komen bewoners ineens voor een verrassing te staan. En moeten ze duizenden euro’s betalen voor het stukje grond waarvan ze dachten dat het bij hun tuin hoorde.

In sommige gemeenten levert dat problemen op. Zo ook in het Zuid-Hollandse dorp Rockanje, dat valt onder de gemeente Westvoorne. Daar zijn veertig tot vijftig mensen betrokken bij een procedure die duidelijk moet maken van wie de grond is: van de huizenbezitter of de gemeente. Dat kan een belangrijk issue worden voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. 

Tonny en Arie Jongeling moeten kiezen: tweeduizend euro aan de gemeente betalen of een stukje van hun tuin inleveren. Ze hebben een actiegroep opgericht. 

Even verderop heeft mevrouw Kramer zelfs te horen gekregen dat de helft van haar tuinhuis op grond van de gemeente staat.

Loopgravenoorlog

Jurist Liesbeth van Leijen is fulltime met dit soort zaken bezig. ‘Het wordt soms echt een loopgravenoorlog tussen de gemeente en burgers.’ Ze probeert te bemiddelen tussen bewoners en gemeenten en vertelt dat mensen haar soms huilend opbellen. Ze vindt dat gemeenten te vaak beginnen met dreigende taal en juridische termen die mensen stress bezorgen, waardoor het jaren kan duren voordat het gedoe om een paar vierkante meter is opgelost.