De boer als energieleverancier, u hoort het goed. Met een zogeheten vergister kan hij sinds kort de mest van zijn vee omzetten in electriciteit. Een middelgroot bedrijf kan op die manier voor vijfhonderd woningen stroom leveren.

In Friesland staat een van de eerste vergisters van ons land. TweeVandaag ging op onderzoek uit.