Pieter Lakeman, bekend van de DSB-affaire, opent de  aanval op ABN AMRO. Hij dagvaardt de staatsbank vanwege de verkoop van ondeugdelijke renteswaps aan MKB’ers. EenVandaag heeft deze dagvaarding ingezien. 

Een renteswap is een complex financieel product dat vooral voor het uitbreken van de crisis in 2008 is verkocht. Veel MKB’ers lijden verlies op de swap en komen in financiële problemen. Volgens toezichthouder AFM hebben Nederlandse banken ongeveer 17.000 van deze rentederivaten aan het MKB verkocht.  

Lakeman verwijt ABN AMRO dat de bank ondernemers heeft misleid bij de verkoop van de renteswaps. Die swaps werden verkocht bij een lening met een variabele rente. Om de ondernemer te beschermen tegen rentestijgingen werd die variabele rente als het ware geruild tegen een vaste rente. Maar die rente bleek helemaal niet zo vast te zijn als de bank deed voorkomen. Zo bleek ABN AMRO later de rente eenzijdig te kunnen verhogen. Ook moesten bedrijven soms extra geldstortingen doen, omdat de swap door de gedaalde rente een negatieve waarde had gekregen.

Vernietiging

Lakeman eist namens een groep ABN AMRO-klanten dat de bank de bestaande swapcontracten vernietigt en de te veel geinde rente terugbetaalt. Via zijn net opgerichte website www.swapschade.nl roept hij meer MKB’ ers met een swap bij ABN AMRO op zich bij zijn actie aan te sluiten. Volgens hem loopt de totale schade in de miljarden. Lakeman: “Het is een ongelooflijk schandaal waar het hele MKB door wordt getroffen. De maatschappij is verziekt door renteswaps. ABN heeft hierin een belangrijke rol gespeeld.”

Bonussen

ABN AMRO is de tweede Nederlandse bank die vanwege de verkoop van swaps aan het MKB een massaclaim aan zijn broek krijgt. Eerder maakte de Stichting Renteswapschadeclaim al bekend de Rabobank namens 450 ondernemers te dagvaarden. De stichting stelt, op basis van berekeningen die EenVandaag heeft ingezien, dat de bank 431 miljoen euro heeft verdiend aan de verkoop van swaps. 10% daarvan verdween in de vorm van bonussen in de zakken van de bankmedewerkers die de swaps verkochten. “Het probleem is levensgroot”, aldus Pieter Lijesen, voorzitter van de stichting. “Het gaat om het MKB en daar teert Nederland op.”

De Nijmeegse hoogleraar financieel recht Danny Busch noemt claims kansrijk. ,,Banken hebben op grote schaal onvoldoende gewaarschuwd voor de risico’s.”

update
clock 12-01-2015 13:44

Reactie Rabobank

Over twee weken staat er een gesprek gepland tussen de bank en Pieter Lijesen, waarin beide partijen hun posities nader kunnen toelichten. Mogelijk dat de Stichting dan duidelijkheid geeft over namens welke klanten zij optreedt. Tot op heden heeft de Stichting ons hierover niet geïnformeerd.

Bij de herbeoordeling van de ongeveer 8.000 rentederivaten constateren we dat voor het overgrote deel van de klanten er zich geen problemen voordoen. We hebben op dit moment ca. 120 klachten in behandeling. Onze inzet daarbij is om in samenspraak met de klant tot een passende oplossing te komen. Daarbij is het van belang om ons te realiseren dat een rentederivaat nooit op zichzelf staat, maar deel uitmaakt van een financiële positie die voor iedere klant uniek is. Om die reden geeft de Rabobank de voorkeur aan een case bij case benadering.

Hier meer informatie over de herbeoordeling van rentederivaten bij de Rabobank.

update
clock 12-01-2015 16:53

Reactie ABN AMRO

Met alle MKB ondernemers die een renteswap hebben en in de bedrijfseconomische problemen zitten, hebben we reeds contact. Mochten er ondernemers zijn die we onbedoeld over het hoofd hebben gezien, dan verzoeken we hen, met of zonder de heer Lakerman, contact met ons op te nemen en het probleem te bespreken. In het algemeen geldt dat door een renteswap de rentelasten voor ondernemers voordelig, maar bovenal voorspelbaar zijn.