Veel verpleegkundigen en verzorgenden die in een verpleeghuis werken vinden de kwaliteit van de zorg die zij kunnen bieden onvoldoende. Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 1100 leden van de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN). Een kwart (28%) van de ondervraagden noemt de kwaliteit van de zorg in hun eigen verpleeghuis onvoldoende. Helma Zijlstra, directeur V&VN: ‘Dat is veel te hoog, dat is schokkend. De situatie in de verpleeghuizen moet nu echt verbeteren en daarvoor is bestuurlijk leiderschap nodig.’

Veel van de problemen die de deelnemers ervaren zijn terug te voeren tot een tekort aan personeel. Een derde (35%) zegt dagelijks onvoldoende tijd te hebben om de cliënten de zorg te bieden die ze nodig hebben. Volgens de helft (49%) komt het vrijwel iedere dag voor dat ze de mensen in hun verpleeghuis te weinig persoonlijke aandacht kunnen geven. Drie van de tien ondervraagde zorgverleners (31%) stellen dat het personeel onvoldoende is opgeleid om de bewoners de zorg te bieden die ze nodig hebben. 

De hoge werkdruk kan ook leiden tot fouten, zo blijkt uit het onderzoek: 31 procent zegt dat er wekelijks dingen misgaan in hun verpleeghuis. Het gaat dan bijvoorbeeld om medicatiefouten, vervuiling en valincidenten. 

Vorige week presenteerde staatssecretaris Van Rijn het Plan van Aanpak Kwaliteit Verpleeghuizen. De deelnemers vinden het belangrijk dat er maatregelen genomen worden om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, maar volgens hen schiet dit plan zijn doel voorbij. Zeven van de tien ondervraagden (69%) verwachten dat het plan in de praktijk niet haalbaar is. Ze zijn sceptisch omdat er vooralsnog geen extra geld wordt vrijgemaakt voor de uitvoering en het plan het probleem van de hoge werkdruk niet oplost. 

De plannen van Van Rijn gaan over het beter opleiden van het personeel, scherpere inspectie en het aanpakken van verpleeghuisdirecties bij slecht functioneren. De deelnemers hadden liever meer concrete maatregelen gezien om de werkdruk aan te pakken. Een ruime meerderheid van de ondervraagden(62%) vreest dat de werkdruk eerder zal toenemen als er nog meer mensen van de werkvloer verdwijnen om bijgeschoold te worden en de nieuwe plannen uit de bestaande middelen gerealiseerd moeten worden. 

EenVandaag besteedt vandaag op radio (radio 1, 14.00 uur) en televisie (NPO 1, 18.15 uur)  aandacht aan de uitkomsten van het onderzoek. 

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door EenVandaag in samenwerking met de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN). Het onderzoek is uitgevoerd onder de leden van de V&VN. Er zijn ruim 4500 verpleegkundigen en verzorgenden in verpleeghuizen uitgenodigd om mee te doen, 1091 van hen hebben het onderzoek ingevuld. Het onderzoek vond plaats van 16 tot 20 februari 2015.

De software van de onderzoeken is van Vision Critical. 

Download