'De overheid neemt drinkwaterbeleid niet serieus.' Het waterbedrijf Vitens maakt zich grote zorgen over de kwaliteit van het drinkwater. 'Het lijkt wel het Wilde Westen onder de grond.' Elke vorm van planning is zoek.

De aanleg van warmte-koude opslagsystemen, proefboringen naar schaliegas en ondergrondse opslag van CO2 kan allemaal lukraak plaatvinden. Dit kan schadelijke gevolgen hebben voor onze waterwinning en onze waterprijzen kunnen stijgen om kwaliteit te kunnen handhaven.

In EenVandaag een reportage over de bodemoorlog.