Het VN-comité tegen Foltering heeft Nederland op verschillende punten de oren gewassen. Eén van die kritiekpunten gaat over ons gebruik van stroomstootwapens. Minister Opstelten is van plan om in de eerste helft van 2014 een pilot te laten starten naar een breed gebruik van stroomstootwapens. 

Arrestatieteams van de politie gebruiken die wapens al jaren op proef en minister Opstelten wil dat iedere agent ze krijgt. Het wapen geeft een korte stroomstoom en verlamt tijdelijk spieren. De kans op letsel zou voor zowel de agent als de verdachte dalen. Toch zijn er berichten uit de Verenigde Staten dat stroomstootwapens wel degelijk letsel kunnen toebrengen en zelfs een arrestant kunnen doden.

Leden van het VN-comité tegen Foltering vinden dat het gebruik van die wapens kunnen leiden tot marteling. Het is een wapen die het laagdrempeliger zou maken voor politie om geweld te gebruiken. Ze laten geen sporen achter. 

Ook in Nederland heeft de Politiebond nog vraagtekens bij stroomstootwapens voor de gewone agent. Er is al zo weinig tijd beschikbaar voor training met vuurwapens dat de bond zich zorgen maakt of de agent op straat wel voldoende getraind kan worden in het gebruik van de stroomstootwapens. 

Download

update
clock 31-05-2013 16:49

Uit de Aanbevelingen van het VN Comite tegen foltering:

Het VN Comite tegen foltering is bezorgd over de in Nederland geplande pilot om de het hele politiekorps van stroomstootwapens te voorzien zonder dat er vooraf garanties geboden worden tegen misbruik en zonder geschikte training van personeel. Het Comite is bezorgd dat dit kan leiden tot geweld.

Het VN Comite tegen foltering onraadt de Nederlandse regering om stroomstootwapens aan het  hele politiekorps te geven. Het Comite raadt de regering verder aan ervoor te zorgen dat er geen misbruik van deze wapens kan worden gemaakt en personeel goed te trainen om politiegeweld te voorkomen. Het Comite raadt verder aan om  alleen in zeer gevaarlijke en levensbedreigende situaties een stroomstootwapen te gebruiken.