De rol van de nieuwe koning Willem-Alexander hoeft wat de invulling betreft niet te veranderen van die van zijn moeder. Zo moeten de wekelijkse gesprekken met de minister-president en de kersttoespraak gewoon blijven bestaan. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 22.000 mensen.

De deelnemers kregen een lijst met staatkundige en ceremoniële verantwoordelijkheden voorgelegd. Een ruime meerderheid vond dat de nieuwe koning al deze taken moet blijven vervullen. Zo moeten de wekelijkse gesprekken met de minister-president (70%), de kersttoespraak (73%) en het voorlezen van de troonrede (83%) behouden blijven. Ook meer ceremoniële taken zoals het afleggen van werkbezoeken door het land (87%) en het knippen van lintjes op jubilea en evenementen (82%) horen volgens verreweg de meeste deelnemers tot de taken van de koning.

Enige weerstand

Niet elke verantwoordelijkheid kreeg een ruime meerderheid van de stemmen. De staatkundige taken van de koning stuiten op relatief de meeste weerstand. Zo vindt slechts 55% dat de koning onderdeel moet zijn van de regering en alle wetten moet ondertekenen. Vier op de tien deelnemers (38%) wil dat afschaffen. Ook wil 34 procent de benoeming van ministers en staatssecretarissen uit het pakket schrappen.

‘Koningschap wordt informeler’

Mensen verwachten dat Willem-Alexander het koningschap wel anders zal invullen dan zijn moeder. 61 Procent denkt dat koning Willem-Alexander veel informeler zal gaan regeren dan Beatrix. Ook vindt de grootste groep deelnemers (42 procent) dat hij dichter bij het volk staat dan zijn moeder. Slechts 7 procent vindt dat Beatrix dichter bij staat en 39 procent denkt dat ze even dicht bij het volk staan.

Verbod op Majesteitsschennis

Het voorstel van GroenLinks om het verbod op majesteitsschennis te schrappen valt niet bij alle kiezers in goede aarde. 53 Procent van alle deelnemers wil het in stand houden, 38 procent schrappen. Kiezers van vooral de PvdA (52%), VVD (65%), CDA (79%) en ChristenUnie (86%) willen het verbod in stand houden. Kiezers van GroenLinks (54%), SP (52%) en D66 (55%) zijn gematigd enthousiast over het voorstel en willen het verbod dus schrappen.

Over het onderzoek

Aan het onderzoek deden 22.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 26 t/m 28 april 2013. Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012. Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 60 tot 70 procent van de panelleden.