Keren ouders de kinderopvang massaal de rug toe nu de kosten hoger zullen worden door bezuinigingen? Kinderopvangorganisaties in de grote steden slaan alarm over de gevolgen van de aangekondigde bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag. Ze signaleren een terugloop en waarschuwen dat de kwaliteit opnieuw onder druk komt te staan.

De hardste klappen vallen onder de laagste inkomens en in de kwetsbare wijken, melden de grootste opvangorganisaties in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag aan EenVandaag. De laagste inkomens halen als eerste hun kinderen van de opvang, waarschuwt ook de Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher (Jeugdzaken en Onderwijs). De PvdA-bestuurder wil snel met de grote steden en het kabinet om de tafel om een oplossing te vinden.

EenVandaag ging kijken op crèches in de Haagse Schilderswijk. In dit soort volksbuurten loopt de bezetting van de kinderopvang fors terug. Bij sommige vestigingen wordt een op de vier groepen gesloten.

Volgens DAK Kindercentra in Den Haag, een van de grootste kinderopvangorganisaties van Nederland, loopt het aantal aanmeldingen nu al terug. In 2012 zal een kwart van de ouders afhaken, is de prognose. Crèches in de oude stadswijken zullen als eersten klassen moeten sluiten, waarschuwt Willeke Briede, de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Dat gaat volgens haar ten koste van de integratie en de ontwikkeling van de kinderen in de kwetsbaarste buurten. In de gezinnen wordt thuis vaak geen Nederlands gesproken. Als de kinderen niet meer naar de crèche gaan, lopen ze een forse taal- en spraakachterstand op.

Kinderopvangorganisatie Impuls in Amsterdam meldt een afname van het aantal aanmeldingen van 10 procent. Vooral inkomensgroepen onder 40.000 euro ondervinden volgens Impuls gevolgen van de hogere eigen ouderbijdrage. Die is dit jaar al 15 procent hoger en in 2012 komt er nog eens 12,5 procent extra eigen ouderbijdrage bovenop.

Ook KindeRdam, een grote kinderopvangorganisatie in Rotterdam maakt zich zorgen over de terugloop in het aantal aanmeldingen, vooral in de kwetsbare wijken. “De lage inkomens komen in de schulden. Niet alleen de ouders, maar ook het kind is de dup van de bezuinigingen op kinderopvang. Goede kinderopvangorganisaties hebben de laatste jaren flink geïnvesteerd in bijvoorbeeld Voor- en Vroegschoolse Educatie en pedagogische programma’s om onder andere de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren. Met name in een grote stad als Rotterdam maken kinderen hierdoor een betere start op de basisschool. Als ouders hun kinderen van de kinderopvang halen, wordt het kind uit een vertrouwde sociale omgeving gehaald.”

In deze rapporten kunt u lezen wat de prognoses voor uw situatie zijn.

Lees ook