HILVERSUM - Kinderombudsman Marc Dullaert gaat onderzoek doen naar armoede onder Nederlandse kinderen uit niet-westerse families. Dat zegt hij tegen EenVandaag. Aanleiding voor zijn onderzoek is de publicatie van het Centraal Bureau van de Statistiek deze ochtend. Daaruit blijkt dat één op de drie kinderen van niet-westerse komaf in armoede opgroeit.

De Kinderombudsman is geschrokken van de cijfers. Door zijn onderzoek hoopt hij te zien of de niet-westerse gezinnen wel op de hoogte zijn van alle regelingen die er getroffen worden voor kun kinderen. “Eén op de drie kinderen is een enorme groep. Ik wil heel graag weten wat de gemeentes daar áán en méé doen en hoe we ook deze kinderen kunnen bereiken.” 

Armoede onder kinderen in Nederland is de afgelopen jaren fors toegenomen, meldt het CBS. In 2014 leefden 421.000 kinderen in een gezin dat moeite heeft rond te komen. Niet-westerse kinderen zijn in die getallen oververtegenwoordigd. Hun aandeel in de armoedecijfers is vier keer zo groot als bij autochtone kinderen. Langdurige armoede in niet-westerse gezinnen treft vooral Marokkaanse huishoudens.

Dullaert waarschuwt voor de effecten van langdurige kinderarmoede: “Voordat je het weet heb je een generatie die met veel minder kansen opgroeit, of net zoals de ouders in armoede vervalt.”