Voor een hele groep zeer kwetsbare kinderen is de financiering niet goed geregeld. Chronisch zieke kinderen in hospices krijgen hun behandelingen en zorg maar voor een deel vergoed.

De kinderhospices die er zijn, zijn voor een sluitende begroting afhankelijk van donaties, geldschieters en fondsen. Veel ouders die dagelijks de zware zorg voor hun zieke kind op zich nemen moeten ook nog iedere dag vechten voor vergoedingen. Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Jet Bussemaker reageert.