In 'Het Lindenhofje' in Amsterdam kunnen ernstig en/of chronisch zieke kinderen van 0 tot 19 jaar tijdelijk logeren.

Het hospice biedt ook opvang aan ouders en andere gezinsleden en wordt ondersteund door huisartsen en kinderartsen. Het centrum moet echter sluiten, volgens critici door verkeerde beleidskeuzes maar volgens de medewerkers zelf door een financieel tekort. Waar moeten de kinderen van 'Het Lindenhofje' nu heen?