Kiezers zijn verdeeld over het nieuwe regeerakkoord. De helft (44%) beoordeelt het hele pakket maatregelen als goed, de andere helft (48%) vindt het een slecht akkoord. Kiezers van de vier partijen van de nieuwe coalitie zijn over het algemeen tevreden, maar die van het CDA zijn het meest kritisch. De meeste kiezers verwachten niet dat het kabinet de rit gaat uitzitten. Dit blijkt uit een onderzoek van EenVandaag onder 20.000 mensen.

Vooral de achterban van D66 (82%), VVD (78%), CU (76%) zijn positief over het nieuwe regeerakkoord. De ondervraagde kiezers van het CDA zijn het minst tevreden: van hen vindt 62 procent het een goed akkoord. Zij betreuren het dat het CDA het niet voor elkaar heeft gekregen om het eigen risico in de zorg te verlagen, vinden dat er te weinig wordt gedaan voor ouderen en een deel had graag een uitbreiding van het kinderpardon gezien.

Boodschappen bottleneck

Volgens premier Rutte is het de bedoeling dat alle groepen in de samenleving er nu op vooruit gaan. Bij de deelnemers aan het onderzoek is dit gevoel er nog niet. Maar liefst 45 procent verwacht dat de nieuwe maatregelen voor een verslechtering van hun financiële situatie gaan zorgen. Zij maken zich vooral zorgen over de verhoging van het lage BTW-tarief waardoor de dagelijkse boodschappen een stuk duurder worden. In deze groep zitten veel werklozen, mensen met een laag inkomen en ouderen met een pensioen.

Mensen met een baan en een midden- of hoger inkomen zijn wat positiever. Slechts 13 procent verwacht er door de maatregelen van het nieuwe kabinet op vooruit te gaan en een derde (37%) denkt dat er voor zijn huishouden niet veel verandert.

Blij met inzet op klimaat

Ondanks de zorgen voor de eigen portemonnee zijn er ook veel maatregelen uit het regeerakkoord die wel kunnen rekenen op steun van alle kiezers. De inzet op klimaat en milieu valt goed. Bijna driekwart (71%) van de deelnemers aan het onderzoek is blij dat het kabinet maatregelen gaat nemen om ervoor te zorgen dat er in 2030 de helft minder CO2 uitstoot is in Nederland dan in 1990. Ook de sluiting van de kolencentrales (72%) en de komst van een minister voor klimaat (63%) kunnen rekenen op steun.  

Verandering integratiebeleid goed

Veel kiezers zijn juichen ook de verandering in het integratiebeleid toe. Het kabinet geeft vluchtelingen met een verblijfsstatus de eerste twee jaar geen uitkeringen en toeslagen meer. In plaats daarvan krijgen ze ‘leefgeld’ en hulp bij hun integratie van de gemeente. Tweederde (64%) vindt dit een goed plan. Kiezers van alle partijen behalve GroenLinks (45%) en de SP (49%) zijn hier in meerderheid voor.


Steun voor vaderschapsverlof en Wilhelmus

Andere maatregelen waar een meerderheid van de ondervraagde kiezers blij mee zijn zijn de investeringen in defensie en onderwijs, al vindt nog lang niet iedereen dit genoeg. Uitbreiding van het vaderschapsverlof (69%), maatschappelijke diensttijd voor jongeren (61%) en verplichte les over het Wilhelmus en een bezoek aan het Rijksmuseum (54%) scoren ook goed.

Boosheid over eigen woningforfait

De minst populaire maatregel uit het regeerakkoord is plan om mensen die hun huis al afbetaald hebben nu ook voor het eigen woningforfait te laten betalen. Driekwart (65%) vindt dit een slechte zaak. Onder woningbezitters ligt dit nog hoger (72%). Over het versneld afbouwen van de hypotheekrenteaftrek is meer verdeeldheid: 43 procent is hier wel voor, 33 procent is tegen.

Kabinet zit de rit niet uit

In het onderzoek werd ook de vraag voorgelegd of mensen denken dat het nieuwe kabinet de rit gaat uitzitten. De grootste groep (57%) denkt dat Rutte III de vier jaar niet gaat volmaken. Volgens hen zijn de verschillen tussen de vier partijen te groot en is hun meerderheid te klein om het lang vol te houden.

Meld je aan

Over het onderzoek

Aan het onderzoek deden 20.693 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het is gehouden van 10 oktober (na 18.00 uur) tot 11 oktober 2017.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 50..000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017.
Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 60 procent van de panelleden.

De volledige rapportage vindt u hier