Staat de vrijheid om je te laten behandelen door een arts naar keuze onder druk? De VVD wil een tegenprestatie voor het extra geld dat straks waarschijnlijk naar de dagbesteding en begeleiding van ouderen gaat. Een vurige wens van de PvdA en de drie meest geliefde oppositiepartijen D66, SGP en de CU. 

De liberalen eisen ervoor terug dat de verzekeraar meer macht krijgt. En dat het merendeel van de verzekerden straks alleen hun behandeling van de arts of psycholoog vergoed krijgen als de verzekeraar daar een contract mee heeft afgesloten. Hiervoor moet de wet worden aangepast.

Wie als patiënt voor een behandelaar kiest die geen contract heeft met de verzekeraar moet de medische kosten dan volledig uit eigen zak betalen. Voor veel patiënten is dit geen optie. Zij zullen een andere arts of psycholoog moeten kiezen. Nu zijn verzekeraars nog verplicht een flink deel van deze kosten wel te betalen. Artsen, psychologen en patiënten maken zich grote zorgen over de eis van de VVD. Zij menen dat de vrije keuze voor arts een recht is en dat dit altijd (deels) vergoed moet worden.

Maar de plannen van de VVD roepen onder medici verzet op. Een fundamenteel recht van de patiënt wordt aangetast. In EenVandaag spreken we met de verontruste patiëntenfederatie NPCF,  psychotherapeut Arnoud van Buuren en de artsenvereniging VvAA.