De troonswisseling nadert, en onderdeel daarvan is dat parlementariërs opnieuw de eed moeten afleggen. Van veertien Kamerleden is bekend dat ze de eed niet gaan afleggen bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Het koningshuis blijft gevoelige materie.

De drie leden van Partij van de Dieren, de SP-Kamerleden Sadet Karabulut en Farshad Bashir, een aantal GroenLinksers en PvdA'ers uit de Eerste Kamer zullen geen eed afleggen. 

Vreemd genoeg leggen alle leden van D66 -de partij die vaak tegen de monarchie was- wel allemaal de eed af.

Waarom is dat? Want buiten de twee genoemde SP'ers, toch een partij van Republikeinen, leggen allen wel de eed af. Waarom doet de ene PvdA'er het niet, en de ander wel? Of zijn de meeste politici gewoon bang dat ze uit de gratie raken bij de kiezer als ze moeilijk doen over de Koning?

De precieze eed die Kamerleden moeten afleggen luidt als volgt:

'Wij ontvangen en huldigen, in naam van de volkeren van het Koninkrijk en krachtens het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet, U als Koning; Wij zweren (beloven) dat wij Uw onschendbaarheid en de rechten van Uw Koningschap zullen handhaven. Wij zweren (beloven) alles te zullen doen wat goede en getrouwe Staten-Generaal, Staten van Aruba, Staten van Curaçao en Staten van Sint Maarten schuldig zijn te doen.Zo waarlijk helpe ons God almachtig!' (Dat beloven wij!').

Voor meer reportages en verhalen over de troonswissel, kijk op onze speciale thema-pagina.