Wordt de 6 miljard voor de Nationale Politie wel goed besteed? De Tweede Kamer spreekt vandaag over de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Bijna de helft gaat naar de politie. Kamerlid Chris van Dam wil meer controle en inspraak.

"Het piept en kraakt, niet alleen bij de politie, maar in de hele strafrechtketen, in de hele rechtsstaat", zegt CDA-Kamerlid Chris van Dam. Als volksvertegenwoordiger wil hij meer controle kunnen uitoefenen op het beheer van de politie en de besteding van de middelen. De justitiebegroting bevat nu maar één artikel -artikel 31- dat over de politie gaat. Waarin onder andere staat dat de uitgaven aan de politie dit jaar ruim 6 miljard euro bedragen. Van Dam wil meer zicht hebben op de begroting en vraagt minister Grapperhaus dan ook om veel meer details over de uitgaven.

''Het piept en het kraakt, eigenlijk in de hele keten.''

Politie is leeggezogen

"De politie is de laatste jaren leeggezogen", zegt Bob Hoogenboom, hoogleraar veiligheid aan Nyenrode. Hij doet al tientallen jaren onderzoek naar politievraagstukken. Hoogenboom ziet dat het karakter van de politie enorm is veranderd de afgelopen 30 jaar.

"Het moest allemaal dichtbij de burger, in wijkteams en met bureaus over de stad verspreid. Maar dat is met de komst van de Nationale Politie echt geschiedenis. Onder druk van de overheid gaat steeds meer capaciteit van de politie naar andere terreinen. Denk aan terrorismebestrijding, vreemdelingenzaken, ondermijning."

Politie alles op het bordje

Dat in combinatie met de 'gewone' politietaken zoals het aannemen van aangiftes, het bestrijden van overlast door verwarde personen maakt dat de politie echt alles op het bordje krijgt, vertelt Hoogenboom.

En dat is precies waar de politiebonden zich zorgen over maken. Vandaag eisten die dat de minister, de politietop, burgemeesters en het Openbaar Ministerie harde keuzes maken over de inzet van de politie. Dit om uitputting van agenten te voorkomen.

Is extra geld de oplossing voor de problemen bij de politie?

Parlementaire enquête

Bob Hoogenboom vindt dat er te gemakkelijk naar de politie wordt gewezen bij alles wat niet goed gaat. "Het is ook een politieke beslissing geweest om te nationaliseren. We zijn allemaal bezig met incidenten, brandjes blussen."

Hij is voor een soort staatscommissie die moet bepalen welke keuzes moeten worden gemaakt en hoe een en ander georganiseerd moet worden. "Ik ben voor een parlementaire enquête, net als met Van Traa in de jaren 90. Er gebeurt zoveel op het moment met de war on drugs en de hele ondermijning van de rechtsstaat."

Bekijk hier de tv-reportage over dit onderwerp