Een mail van het PvdA-partijbestuur aan de voltallige Tweede Kamerfractie heeft bij de PvdA-Kamerleden tot wrevel geleid.

In de mail verzoekt het partijbestuur de Kamerleden om in aanloop naar de Ledenraad van 4 juni aanstaande, niet in discussie te gaan met partijleden, op het speciaal daarvoor opgezette online-platform.

Op dat platform kan worden gediscussieerd over eventuele moties die op die Ledenraad kunnen worden ingediend. De letterlijke tekst in de mail luidt:

“Het kan soms slim zijn om ook als Kamerlid je te mengen in zo'n discussie, daar kan een concept-motie beter van worden. Maar dat is iets dat het partijbestuur graag zelf in de hand houdt, ook omdat de hele gang van zaken zo nieuw is en er veel gevoeligheden zijn. Vandaar het verzoek aan jullie allemaal om alleen op verzoek van het partijbestuur je te mengen in zo'n discussie op het platform.”

Kamerleden laten weten dat ze zich niet geremd voelen om in discussie te blijven gaan met hun eigen leden. In onderstaande video een reactie van PvdA-Kamerleden Jacques Monasch, Angelien Eijsink en Jan Vos:

Klik op de afbeelding hieronder om de volledige mail te lezen:

Download