De Tweede Kamer is vorig jaar oktober en november verkeerd geïnformeerd door minister Hennis van Defensie over het dossier van het kankerverwekkende wapenreinigingsmiddel PX-10. 

De minister meldde toen aan de Tweede Kamer dat er sinds 1981 beschermende maatregelen zijn genomen door Defensie voor personeel dat werkte met het Benzeenhoudende wapenreinigingsmiddel PX-10. Uit een nieuw opgedoken document uit 1986 verkregen via de WOB en uit onderzoek van EenVandaag blijkt echter dat Defensie geen beschermende maatregelen heeft genomen. De SP en D66 willen dat de minister reageert op deze politieke doodzonde. Jasper van Dijk (SP) in EenVandaag: “Minister Hennis beweert dat Defensie vanaf 1981 beschermende maatregelen heeft genomen. Uit uw onthulling blijkt dat er in 1986 helemaal niets is gedaan. Dat is direct met elkaar in tegenspraak. Als blijkt dat zij de Kamer evident onjuist heeft geïnformeerd dan wordt het heel lastig voor haar om haar positie te behouden.”

 Het opgedoken document is een rapport uit augustus 1986. Dit is opgesteld door het bedrijfsveiligheidscentrum van Defensie. Het betreft een groot onderzoek naar het werken met PX-10 aan boord van 20 schepen. Het rapport stelt dat er geen arbeidshygiëne tijdens het werk is, er zijn geen handschoenen aanwezig, geen chemische beschermbril, geen voorschoten, er is geen tekst in het orderboek commandant opgenomen en geen tekst of chemiekaart op de werkplek aanwezig.

Eind vorig jaar kwam in het onderzoeksprogramma Dossier EenVandaag forse kritiek op de wijze waarop Defensie omgaat met het dossier PX-10. De kritiek is onder andere op een rapport van het RIVM uit 2011. Op basis van dat rapport worden alle claims van militairen die stellen ziek te zijn geworden door het onbeschermd werken met PX-10 afgewezen. Minister Hennis liet toen weten dat Defensie als werkgever geen blaam trof ‘vanwege het nemen van beschermende maatregelen’.

Zaterdag 5 september 2015 staat de hele uitzending van EenVandaag in het teken van dat RIVM-rapport. Want hoe betrouwbaar is het onderzoek uitgevoerd door het RIVM? Professor Erik Lebret van het RIVM zal reageren op nieuwe bevindingen rond dit rapport.  

Het rapport uit 1986 (klik op afbeelding voor volledige versie):

Bekijk hier de reportage die Dossier EenVandaag vorig jaar maakte:

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Wiki PX10

update
clock 04-09-2015 14:27

Reactie ministerie van Defensie

Reactie ministerie van Defensie in samenvatting: de minister kent het Inspectierapport, het rapport zelf is nooit openbaar geweest maar er is naar verwezen in een stuk uit 2009. 

De minister ontkent de Kamer verkeerd te hebben geïnformeerd, ze stelt dat de Marine in 1986 gewoon de beschermingsmaatregelen niet goed nageleefd heeft. 

Het ministerie van Defensie stelt verder dat de opmerking 'In het rapport zijn geen metingen en risicoanalyses van de situatie op de werkplek opgenomen. Hierover zijn geen documenten binnen Defensie teruggevonden”  volgens Defensie niet slaat op het Inspectierapport 1986, een andere interpretatie dus van het onderzoek naar werken met PX-10 op de werkplek. De volledige reactie vindt u hier.

Volledig interview letselschadespecialist Jan de Bruin (Claimzorg)