Een Kamermeerderheid en verschillende beroepsverenigingen roepen minister Klink op tot een wetswijziging naar aanleiding van de affaire rond de Haagse CityKliniek voor plastische chirurgie. De Kamer vindt de huidige situatie ontoelaatbaar. Op dit moment hebben zich 115 slachtoffers van de kliniek gemeld.

Een kamermeerderheid van PvdA, SP, VVD, PVV en GroenLinks wil dat minister Klink van Volksgezondheid wettelijk gaat vastleggen dat artsen die cosmetisch chirurgische handelingen - zoals borstvergrotingen - uitvoeren een extra opleiding moeten krijgen. Op dit moment mag elke basisarts dergelijke chirurgische ingrepen uitvoeren.

Kamerlid voor GroenLinks Naïma Azough in EenVandaag: “Als je gaat eisen dat elke arts die dit soort ingrepen doet eerst een specifieke opleidingstraject moet doen, dat duurt vier jaar, dan heb je al heel wat in handen. Dan kun je dus niet zomaar als net afgestudeerd basisarts gaan snijden.”Ook wil Azough dat de Inspectie strenger gaat controleren.

Ook de drie grote beroepsorganisaties (De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie, Vereniging voor Esthetisch Plastisch Chirurgen en Zelfstandige Klinieken Nederland) pleiten voor aanscherping van de regels.

Volgens Thijs Udo, van Zelfstandige Klinieken Nederland grijpt de Inspectie voor de Gezondheidszorg alleen maar in als er als er al iets gebeurd is: “Grosso modo is het zo dat er in Nederland niet preventief bekeken wordt of men gekwalificeerd is of niet.”

In een reactie laat minister Klink weten de misstanden zeer te betreuren. Hij wijst er echter op dat het hier incidenten betreft. Hij bekijkt nog of een vergunningsplicht nodig is, maar benadrukt dat zorgverleners altijd verantwoorde zorg moeten verlenen, met of zonder vergunning. Een vergunning kan ook schijnzekerheid creëren: een kliniek krijgt een vergunning omdat het op dat moment aan alle eisen voldoet, maar zodra de vergunning er is, kan het zijn dat de kliniek het niet kan waarmaken.

De minister werkt al enige tijd aan versterking van het toezicht op privéklinieken. Zo komt er een registratieplicht, zodat duidelijk is welke privéklinieken er actief zijn op de markt. Daardoor kan de Inspectie voor de Gezondheidszorg beter toezicht houden. Elke nieuwe kliniek krijgt een vragenlijst op basis waarvan de IGZ kan toetsen of de kliniek voldoet aan de kwaliteitseisen. Deze eisen zijn niet anders dat de eisen die bij een vergunning worden gesteld. De inspectie zal bij iedere nieuwe geregistreerde kliniek in het eerste jaar langsgaan om te kijken of die voldoet aan de kwaliteitseisen. Bij niet voldoen aan de kwaliteitseisen zal de IGZ maatregelen nemen, waarvan sluiting de meest verregaande is.

Kamer eist strengere aanpak privéklinieken