Het kabinet is toch overstag: vijftig kinderen en vijftig kwetsbare mensen worden naar Nederland gehaald. In juli stemde de Tweede Kamer tegen het opnemen van 500 vluchtelingenkinderen zonder ouders. Na de brand in kamp Moria stond het weer op de agenda.