FLOOR BREMER, NEW YORK - Ik ben koud geland vanuit Ohio terug in New York, of ik hoor dat Barack Obama de mensen in Canton -waar ik was- heeft beledigd. Hij noemde de arbeiders die geen baan meer kunnen vinden verbitterd. Hij had het over de mensen in de staat Pennsylvania die volgende week naar de stembus gaan. Maar laten er nou net in Canton en omgeving ook veel mensen wonen die geen baan meer kunnen vinden omdat alle industrieen wegtrekken.

Niet alleen in Ohio en Pennsylvania, maar op veel meer plaatsen in Amerika belanden mensen in de problemen door de slechte economische omstandigheden van de afgelopen jaren. Johnnie Maier, de voorzitter van de democraten in Canton waarover ik eerder berichtte, omschreef de situatie van dit moment in zijn dorp heel treffend: "Ik vind dat het gewoon bij het leven hoort dat je een baan hebt, dat je je huur kunt betalen, dat je kinderen naar school kunnen en dat je af en toe op vakantie kunt. Dat vind ik in dit land bij de basis horen. Hier leven op dit moment heel veel mensen die dat allemaal niet meer kunnen. Dat is niet juist."

Van mede-democraat Barack Obama verwacht hij natuurlijk steun in zijn strijd om kiezers voor de partij te winnen. Dat gaat een beetje lastig als Obama zegt over de mensen in Maiers' omgeving dat ze verbitterd zijn en dat ze zich daarom 'vasthouden aan geweren en de kerk' . Lees hierover ook de blog van Marc Van Gestel. Dat is niet de hulp die je verwacht als lokale democraat als je al je vrije tijd steekt in het winnen van mensen voor jouw zaak.

Zojuist mocht Obama in de verdediging op de nationale televisie. CNN -the best political team on television, zoals ze zichzelf noemen- zond een live Compassion forum uit. Daarin mochten Obama en Hillary antwoord geven op vragen als "Do you think God wants you to be president" en "Did God really created the world in six days". Dus Hillary kon op nationale televisie even melden -tussen deze vragen door- dat Obama een man van de elite is die de arbeiders niet snapt. Dat zij al vroeg van haar vader schietles kreeg -op zich niet echt een punt waarmee je hoog scoort onder democraten, maar alles is nu geoorloofd- en dat zij in de kerk is grootgebracht dus dat zij snapt hoe belangrijk dat instituut is in de levens van mensen.

Obama kon uitleggen dat hij 'niet zo'n handige opmerking maakte', dat hij altijd in Chicago in kerken heeft gewerkt met arbeiders en mensen die het moeilijk hadden en dat juist hij snapt hoe vergeten mensen zonder werk en in moeilijke omstandigheden zich voelen door de regering.

Ondertussen moet Johnnie Maier aan de mensen in Canton en omgeving uitleggen dat het echt beter is om voor een democraat te kiezen.

De Republikeinse presidentskandidaat John McCain had een weekendje vrij. Hij zal tevreden achterover gehangen hebben in zijn stoel.