De kwaliteit van kindertekeningen is volgens de Onderwijsinspectie minder geworden. De inspectie vergeleek tekeningen van elf- en twaalfjarigen uit het schooljaar 2015-2016 met kindertekeningen van twintig jaar geleden. Wat blijkt: de tekeningen zijn schematischer en minder gedetailleerd.

De kwalitatieve achteruitgang van het beeldend onderwijs ziet de inspectie als een verklaring. Ook zijn de tekeningen een weergave van maatschappelijke ontwikkelingen zoals de digitalisering. Maar is dit een zorgelijke ontwikkeling?

Te weinig aandacht voor kunst

Ja, zegt de directeur van de Breitner Academie in Amsterdam, de HBO-opleiding voor docenten Beeldende Kunst. “Het bijzondere van kunsteducatie is dat je leert je niet alleen in woorden uit te drukken maar ook door muziek te maken of te tekenen.” Directeur Rafael van Crimpen vindt dat er in het onderwijs structureel te weinig aandacht is voor kunst. “We ontwikkelen vooral de verbale talenten. Het is van ongelofelijke meerwaarde kinderen te leren dat ze ook op een andere manier hun gevoelens kunnen uiten.”

Kinderbrein voldoende gestimuleerd

Maar hoe belangrijk is het eigenlijk dat je goed kan tekenen? “Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat het niet goed gaat met kinderen omdat ze niet goed kunnen tekenen”, zegt hoogleraar Biologische Ontwikkelingspsychologie Chantal Kemner. Ze doet onderzoek naar het kinderbrein. “Kinderen tekenen misschien minder, maar doen genoeg andere dingen waarmee hun brein geprikkeld wordt. Het kinderbrein wordt dus nog voldoende gestimuleerd.”

Andere vaardigheden nodig

Het Onderwijsmuseum in Dordrecht heeft duizenden kindertekeningen over een tijdspanne van honderd jaar in bezit. Kindertekeningen zijn en blijven altijd in verandering, zegt Tijs van Ruiten, directeur van het Onderwijsmuseum. “Vroeger hadden we ambachtslieden nodig dus was er meer aandacht voor tekenonderwijs, nu hebben we andere vaardigheden nodig. Zo gaat dat.” Daarbij was het vroeger vooral een kwestie van natekenen, nu gaat het om de eigen creativiteit van het kind. 

Hoe zien kindertekeningen er over twintig jaar uit? “Waarschijnlijk zijn ze dan digitaal”, zegt Tijs van Ruiten. “Heel anders, maar dat hoeft niet verkeerd te zijn.”