Bereiken we nipt de gestelde doelen van het Energieakkoord in 2020 of lopen we hopeloos achter? Nog voor de kerst verschijnt de voortgangsrapportage over het in 2013 gesloten akkoord. 

Zevenenveertig organisaties, waaronder de overheid en werkgevers- en werknemersorganisaties, hebben daarin doelen geformuleerd ter bescherming en verbetering van het milieu. Doelen die dus in 2020 gehaald moeten worden.

Het Energieakkoord

Met het Energieakkoord wordt ingezet op energiebesparing. Om die besparing te realiseren is er onder andere afgesproken dat in 2020 veertien procent van de energie afkomstig moet zijn van natuurlijke bronnen. 

In ons land zijn er verschillende projecten in het leven geroepen om energie te besparen. Het project 'blok voor blok' is daar een voorbeeld van. Meerdere partijen werken hiervoor samen om woningen energiezuiniger te maken. 

Daarnaast wil de overheid meer elektrische auto's laten rijden. Het streven is dat er over vijf jaar 200.000 elektrische auto's op de Nederlandse wegen te vinden zijn. Op dit moment rijden er 40.000.

In de uitzending

Met het net gesloten Parijse klimaatverdrag in het achterhoofd maakt EenVandaag een rondje langs de velden. En de kritiek op hetgeen tot nu toe in Nederland gedaan is, is niet mals.

Volgens de Rotterdamse hoogleraar Derk Loorbach moet alles op alles worden gezet om de doelen te behalen, Greenpeace gaat nader in op de vraag of het Energieakkoord na Parijs niet hopeloos verouderd is en Woningcorporatie Woonwaard laat zien dat er toch goed werk wordt verricht in de vorm van een groots opgezette isolatie van huurwoningen.