Lang geleden ingesteld als dwangmiddel om schepen niet te laten uitvaren: de beslaglegging. Maar anno 2010 ook vaak gebruikt om conflicten te beslechten, want het is redelijk eenvoudig om op iemands bezittingen beslag te laten leggen. Powerlady Nina Brink gebruikte het recent nog als drukmiddel tegen Eric Smit. Hij kwam hierdoor in de financiële problemen.

In Nederland wordt 16000 keer per jaar beslag gelegd op bankrekeningen en zaken van waarde zoals een huis. Doel is dan om te voorkomen dat iemand die nog rekeningen moet betalen er vandoor gaat. Maar naar nu blijkt wordt de wet ook misbruikt. De rechter gaat af op de beslagleggende maar hoort niet de wederpartij. Met alle financiële gevolgen van dien. Zijn er wel voldoende maatregelen om het beslag bij de rechter weer op te heffen. En waarom moet de beslagene bewijzen dat het een ondeugdelijke claim is?